Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia psychoedukacyjnego:

Czarny Kot: Depresje, samookaleczenia, samobójstwa wśród młodzieży

ODBIORCY:

nauczyciele oraz rodzice uczniów w wieku nastoletnim

CEL:

zdobycie podstawowych informacji dotyczących wyżej wymienionych zjawisk oraz sposobów radzenia sobie z nimi

PROGRAM:

  1. Charakterystyka psychologiczna okresu adolescencji.
  2. Zaburzenia nastroju, depresja młodzieńcza – przyczyny, objawy, formy pomocy.
  3. Autoagresja – etiologia, mechanizmy, sposoby radzenia.
  4. Samobójstwa wśród młodzieży- analiza czynników determinujących, psychopatologii, prognoza ryzyka, statystyki

ZGŁOSZENIA:

czarnykotkrakow@gmail.com

DATA:

nauczyciele: 3.07.2021r., godz. 9.00-13.00

rodzice: 4.07.2021r., godz. 9.00-13.00

Szkolenia będą realizowane online. Liczba miejsc ograniczona.

PROWADZĄCA:

Kinga Gawlas psycholog, psychoterapeuta