Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii”

zaprasza na szkolenie psychoedukacyjne:

Czarny Kot: Depresje, samookaleczenia, samobójstwa wśród młodzieży

ODBIORCY:

nauczyciele uczniów w wieku nastoletnim rodzice uczniów w wieku nastoletnim

CEL:

zdobycie podstawowych informacji dotyczących wyżej wymienionych zjawisk oraz sposobów radzenia sobie z nimi

PROGRAM:

  1. Charakterystyka psychologiczna okresu adolescencji.
  2. Zaburzenia nastroju, depresja młodzieńcza – przyczyny, objawy, formy pomocy.
  3. Autoagresja – etiologia, mechanizmy, sposoby radzenia.
  4. Samobójstwa wśród młodzieży- analiza czynników determinujących, psychopatologii, prognoza ryzyka, statystyki

REJESTRACJA:

formularz zgłoszeniowy na adres: czarnykotkrakow@gmail.com

DATA:

nauczyciele: 12.02.2021 (online)

rodzice: 19.02.2021 (online)

PROWADZĄCY:

Kinga Gawlas psycholog, psychoterapeuta