Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że rusza kolejna edycja programu profilaktyczno-wychowawczego „Kot w Tarapatach” realizowanego w ramach Zespołu Terapii Dziecka.  

         Program „Kot w Tarapatach” to projekt skierowany do wychowawców I klas szkół podstawowych oraz pedagogów, psychologów pracujących z uczniami pierwszych klas. Realizowany jest przez zespół terapeutów dziecięcych Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”.

         Program jest realizowany przez cały okres edukacji wczesnoszkolnej. Rozpoczyna się w I klasie a kończy w III klasie. Cały program jest stworzony w oparciu o myśli teorii przywiązania a nauczyciel dzięki niemu może m.in.: 

  • Rozwijać zdolność rozumienia stanów umysłowych dziecka
  • Właściwie odczytywać zachowania dziecka i intencje jego zachowania
  • Łączyć umiejętności wychowawcze z wiedzą na temat rozwoju psychicznego dzieci.     

         Uczestnicy programu wzmacniają swoją pozycję jako nauczyciela, nabywają umiejętności radzenia sobie z klasą oraz indywidualnym dzieckiem.  

W programie duży nacisk jest kładziony na potrzeby rozwojowe – relacyjne dzieci. Dzieci będą mogły:

  • nawiązać bezpieczne i bliskie relacje oparte na zaufaniu i życzliwości z wychowawcą i innymi dziećmi,
  • twórczo integrować się z grupa klasowa, 
  • pomagać sobie nawzajem i dbać o własne granice, 
  • kształtować zdolność do zwracania się o pomoc do dorosłych.   

Etapy Programu:

  1. Zgłoszenie poprzez wypełnienie ankiety. Zgłoszenia przyjmowane są do 31.01.2021r. Liczba miejsc jest ograniczona.
  2. Udział w szkoleniu dotyczącym teorii przywiązania. Zapoznanie się z ideą i podstawami teoretycznymi projektu „Kot w Tarapatach” Data szkolenia zostanie wyznaczona do 7 lutego 2021r. 
  3. Zapoznanie się z pierwszym scenariuszem zajęć z klasą „Kot w Tarapatach”.

W projekcie w 2021r.  przewidywany jest udział 15 szkół podstawowych. Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń oraz zgłoszenie zespołowe: wychowawca i pedagog/psycholog. 

Szczegóły programu zostaną wysłane po zgłoszeniu i przyjęciu do programu. 

Z uszanowaniem 

Koordynator Programu 

Urszula Turyna