W roku szkolnym 2018/19 w pracach sieci współpracy i samokształcenia bądą uczestniczyć Nauczyciele z następujacych, krakowskich szkół i pacówek oświatowych.

Sieć Nauczycieli Wychowawców klas i praca zespołowa nauczycieli i uczniów.