Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek!
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii

od 2013 roku realizuje zadania związane z wspomaganiem rozwoju szkół/przedszkoli i placówek. Zapraszamy do współpracy w zakresie wspomagania, które obejmuje wsparcie w rozwiązywaniu trudności, problemów oraz w zwiększeniu kompetencji nauczycieli i podniesienia jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki.
W ramach wspomagania proponujemy:

  • wsparcie wszystkich nauczycieli w okresie od maja do grudnia 2018 roku,
  • pomoc w diagnozie potrzeb rozwojowych oraz realizacji działań zaplanowanych w:
  1. Planie Rozwoju Szkoły,
  2. Planie Nadzoru Pedagogicznego i Planie Ewaluacji Wewnętrznej,
  • wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych,
  • udział nauczycieli w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków współpracy z Przedszkolem/Szkołą/Placówką zawarte zostały w PROCEDURZE ORGANIZACJI WSPOMAGANIA. 
Dyrektorzy zainteresowani współpracą z naszą Poradnią proszeni są o wypełnienie „Karty zgłoszenia” i odesłanie w wersji elektronicznej lub papierowej pod wskazane w Karcie adres lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z dyrektorem Poradni.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.kot.krakow.pl/ 
Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt pod adresem:
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii
tel. 12 422 18 58     www.kot.krakow.pl       e-mail: kot.krakow@poczta.onet.pl
i.kaznowska@poczta.fm

Równocześnie prosimy Państwa o rozpropagowanie wśród nauczycieli, wychowawców, specjalistów i pedagogów formy doskonalenia, jakimi są sieci współpracy i samokształcenia.
Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami.

W SPPP KOT w r. szk. 2018/19 planujemy uruchomienie następujących sieci współpracy i samokształcenia:

Nazwa sieci:
Sieci problemowe
Koordynator

1. „Uczenie się przez współpracę -praca z zespołem i w zespole /od klasy IV SP, gimnazja i szkoły średnie/

Koordynator sieci Alicja Sikora saj@autograf.pl
2. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego Koordynator sieci Agnieszka Larysz–Ligęzaprzedszkolnasiec@gmail.com
3. Dla nauczycieli wychowawców klas /od klasy IV SP, gimnazja i szkoły średnie/ Koordynator sieci Alicja Sikora saj@autograf.pl
4. Dla nauczycieli szkolnictwa zawodowego Powstanie sieci uzależnione jest od zainteresowania nauczycieli–kontakt przedszkolnasiec@gmail.com kot.krakow@poczta.onet.pl

                                                     Formularz zgłoszenia do sieci 
Zostaną zorganizowane te sieci, do których zapisze się, co najmniej 20 nauczycieli. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie skanu pod wskazany adres e-mail. Początkowa rekrutacja będzie prowadzona do 31 maja 2018 r., ale nauczyciele mogą przyłączyć się do sieci przez cały rok.
SPPP KOT ściśle współpracuje z innymi Poradniami Specjalistycznymi. Zachęcamy Państwa do zapoznania się również z ich ofertą wspomagania.                                                                                                                                     https://portaledukacyjny.krakow.pl/

W tabeli odnajdziecie Państwo wykaz sieci współpracy. Tabela: Wykaz sieci współpracy i samokształcenia – Poradnie Specjalistyczne

Dyrektor SPPP KOT Barbara Woszczyna
Koordynator Wspomagania Izabela Kaznowska
Koordynatorzy sieci Alicja Sikora i Agnieszka Larysz-Ligęza