W listopadzie i grudniu 2016r. uczestnicy sieci współpracy i samokształacenia spotkają się na warsztatowych spotkanich z koordynatorem sieci.

1.  Spotkania z koordynatorem sieci nauczycieli szkolnictwa specjalnego i integracyjnego

  • warsztaty dla sieci specjalnej  Efektywne komunikowanie się – agresywni, niepełnosprawni uczniowie 19 listopada2016 r.
  • spotkanie podsumowujące pracę sieci specjalnej 30 listopada 2016r.

2.  Spotkania z koordynatorem sieci nauczycieli humanistów

  • Motywowanie  każdego członka zespołu uczniowskiego do samodzielnego podejmowania zadań, do efektywnej pracy i  poszukiwania rozwiązań,Organizacja pracy uczniów w zespołach, Jak przydzielić uczniom zadania w zespole i jak je oceniać?. Kryteriach doboru uczniów do danego zespołu, sposoby przydzielania zadań dla uczniów, zasady oceniania ucznia wykonującego pracę w zespole – 15 listopada 2016r /wtorek/
  • Spotakanie ewaluacyjne –  World Cafe –  1 grudnia 2016r. / czwartek

3.  Spotkania z koordynatorem sieci nauczycieli wychowaców

  • Efektywna współpraca z rodzicami uczniów na różnych etapach edukacyjnych, Sposoby zachęcenia rodziców do współpracy. Metody przeprowadzenia efektywnego spotkania z rodzicami-wywiadówki. Zasady prowadzenia indywidualnej rozmowy z rodzicami Informacja zwrotna – 8 listopada 2016r. /wtorek/
  • Spotkanie ewaluacyjne. Udział ucznia w pracy i życiu klasy, szkoły – World Cafe – 29 listopada 2016r.

Zapraszamy serdecznie koordynatorzy sieci: Alicja Sikora i Małagorzata Gadomska