Przed nami kolejne spotkania sieciujacych nauczycieli i wychowawców z ekspertami.

1. Zagadnienia do pracy na spotkaniu sieci wychowawców, to:

 • Trudności, z jakimi borykają się współcześnie młodzi ludzie, poszukamy odpowiedzi, co leży u podstaw takich zachowań /neurodydaktyka/.  Coaching w szkole,
 •  Neurodydaktyka.
 •  Jak być kreatywnym nauczycielem i jak rozwijać kreatywność ucznia?
 • Warsztaty kreatywności: wykorzystanie metod aktywności kreatywnej.
 • Co zrobić z kreatywnością uczniów, która czasami wychodzi poza ramy… wszelkich naszych planów, programów, tematyki. Myślę tu o uczniach nad wyraz zdolnych, wymagających, indywidualistów znudzonych prozą klasy i szkoły- propozycja nauczyciela
Spotkanie sieci wychowawców odbędzie się w SPPP KOT, we  wtorek 11 października 2016r. w godz 15.30 do 18.30.

2. Zagadnienia,  do pracy na spotkaniu nauczycieli humanistów, to:
 • Rozwijanie twórczego myślenia uczniów- techniki, metody, narzędzia
 • Praca z uczniem zdolnym– jak „zagospodarować” takiego ucznia w klasie a jeszcze bardziej w zespole uczniowskim
Spotkanie sieci humanistów odbędzie się w SPPP KOT we wtorek 18 października 2016r.w godz 15.30 do 18.30.
Ekspertem na spotkanich wychowawców i humanistów będzie Pan Jarosław Ligęza – psycholog, trener i coach.
Spotkanie nauczycieli szkolnictwa specjallnego i integracyjnego odbędzie się w SPPP KOT, wponiedziałek 11 październik 2016r.
3. Zagadnienia do spotkania sieci nauczycieli szkolnictwa specjalnego i integracyjnego to:       Wykorzystanie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w pracy z uczniem z autyzmem.                                          
Celem warsztatów było dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się. Warsztaty dla sieci specjalnej Dobre praktyki.

Przedstawione treści dotyczyły wspomaganie komunikacji ucznia z autyzmem za pomocą następujących technik AAC:

 • plan dnia,
 • procedury czynności,
 • tablice obecności,
 • etykietowanie

Ekspertem na spotkaniu będzie Pani Ewa Przebinda 

Zapraszamy serdecznie koordynatorzy sieci: Alicja Sikora i Małagorzata Gadomska