Zapraszam Państwa Nauczycieli na kolejne spotkania z ekspertem.

I. 12 grudnia 2017r /wtorek/ od godz.16.00 do 19.00 /KOT ul Helclów 23a/- spotkanie sieci Nauczycieli-Wychowaców.
Naszym ekspertem będzie P. Maria Turcza.

Na spotkaniu przeanalizujemy i poszukamy dobrych rozwiązań w nastepujacych tematach:

  • Warunki dobrej komunikacji;
  • Zasady i przebieg mediacji.
  • Rola i zadania mediatora, cechy dobrego mediatora;
  • Wprowadzenie do mediacji: cele, etapy, przebieg, metody pracy i techniki stosowane przez mediatora;
  • Wskazania i przeciwwskazania do mediacji; Postawa bezstronności i neutralności a samoświadomość mediatora;
  • Emocje w mediacji.

II. 11 styczeń 2018r /czwartek/ od godz. 16.00 do 19.00 /KOT ul Helclów 23a/spotkanie sieci praca zespołowa. 
      Naszym ekspertem będzie P. Radosław Świergosz.

Na spotkaniu przeanalizujemy i poszukamy dobrych rozwiązań w nastepujacych tematach:

  • Jak pomoc koleżeńska uczniów może wpływać na rozwijanie poczucia własnej wartości, realizacji własnych potrzeb. Jak docenić /ocenić??/ takie zaangażowanie?
  •  Jak przydzielić zadania w pracy zespołowej, aby spełnione zostały potrzeby i ambicje zespołu, ale i każdego ucznia indywidualnie?
  •  Jak uczestnictwo w grupie może stymulować inwencję jednostki i motywować ją do działania?. /Motywowanie ucznia do samodzielnego podejmowania zadań, poszukiwania rozwiązań

III.  30 stycznia 2018r  /wtorek/ od godz. 16.00 do 19.00 – KOT ul Helclów 23a – spotkanie Nauczycieli- Wychowawców.
Naszym ekspertem będzie P. Kazimierz Sroka
.

Na spotkaniu przeanalizujemy i poszukamy dobrych rozwiązań w nastepujacych tematach:

Spotkanie będzie kontynuacją spotkania październikowego. Przeanalizujemy zagadnienia, które nie zostały wtedy omówione i takie, których wtedy brakło lub pojawiły się po spotkaniu.

Serdecznie zapraszam
Alicja Sikora