Spotkanie sieci współpracy i samokształecenia praca zespołowa 2018/19 w dniu 24 maja 2018r,

1. Z ewaluacji pracy sieci praca zespołowa w ub r. szk /III 2018/ wynika:

Nad doskonaleniem, jakich kompetencji nauczycieli powinniśmy pracować Pani/ Pana zdaniem, w dalszej pracy sieci? Wskazania do dalszej pracy w sieci współpracy i samokształcenia. Proszę podać propozycje tematów spotkań z ekspertem/ koordynatorem w kolejnym roku szkolnym:

 • Praca metodą projektu
 • Jak zorganizować pomoc koleżeńską, jako jedna z form rozwijania kompetencji kluczowych?
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli
 • Mediacje,
 • Praca zespołowa

Wykorzystanie nowych technologii w metodyce pracy (np. aplikacje, testy internetowe itp).

2. Diagnoza sieci praca zespołowa 24 maja 2018r – wyniki ankiety diagnostycznej

Jakie są Pana/i oczekiwania związane z udziałem w sieci współpracy samokształcenia – Chciałabym/ chciałbym zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie /proszę podkreślić właściwe/:

 1. organizowanie i kierowanie pracą zespołową                                             – 2 osoby
 2. skutecznej komunikacji w zespole                                                               – 2 osoby
 3. etapów rozwoju grupy                                                                                 – 1 osoba
 4. ocena pracy zespołowej                                                                               – 4 osoby
 5. wykorzystanie nowych technologii w pracy zespołowej                              – 4 osoby
 6. zwiększenia efektywności pracy swojej i uczniów                                        – 4 osoby
 7. poznanie dobrych praktyk pracy zespołowej                                               – 1 osoba
 8. aktualizację umiejętności zawodowych- wykorzystanie nowych metod w pracy zespołowej – 4 osoby
 9. podniesienie samooceny                                                                            –   1 osoba

Proszę podąć propozycje tematów spotkań z ekspertem

 • praca metodą projektu
 • kompetencje kluczowe
 • dyskryminacja kolegów i koleżanek w klasie/zespole
 • budowanie wizerunku szkoły
 • wypalenie zawodowe nauczycieli

3. Z ankiety diagnostycznej i ewaluacji wynika że, potrzebujemy wsparcia w nastepujących tematach:

a) praca metodą projektu – spotkanie wymiany doświadczeń uczestników sieci

 • ocena pracy zespołowej
 • wykorzystanie nowych technologii w pracy zespołowej.

b) wykorzystanie kompetencji kluczowych – proponowany termin spotkania – wrzesień 2018r. Ekspertem będzie p. Radosław Świergosz

c) aktualizacja umiejętności zawodowych- wykorzystanie nowych metod w pracy zespołowej. Metoda action learning – proponowany termin spotkania październik 2018r / lub początek 2019r.  Ekspertem będzie p. Radosław Świergosz

d) budowanie wizerunku szkoły – proponowany termin spotkania listopad 2018r.

Dziekuję za bardzo dobre spotkanie
Koordynator sieci Alicja Sikora