Informacje o spotkaniach diagnostycznych sieci współpracy i samokształcenia.

Odbyły się już pierwsze spotkania koordynatorów sieci z nauczycielami – uczestnikami sieci. Przeprowadzone warsztaty diagnostyczne dały dopowiedź na podstawowe pytanie: nad jakim obszarem kompetencji powinni pracować uczestnicy, aby podnieść swoje kompetencje i umiejętności a współpraca w sieci spełniła oczekiwania związane z udziałem w tej formie uczenia się.

1. Sieć współpracy i samokształcenia Szkolnictwa specjalnego i integracyjnego – koordynator Małgorzata Gadomska.

Spotkanie odbyło się w SPPP Krakowskim Ośrodku Terapii 1 czerwca 2016r. W trakcie warsztatu diagnostycznego wyłonione zostały dwa obszary,nad którymi postanowiliśmy pracować w sieci:

 • Efektywne komunikowanie się,                                                                                                      
 • Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Wyłonione zostały cel główny i szczegółowe:

Cel główny: Efektywne komunikowanie się jako źródło sukcesów w budowaniu prawidłowych relacji oraz skutecznych oddziaływań w środowisku szkolnym i pozaszkolnym

Cele szczegółowe (uczestnicy sieci będą potrafili):

 • Wykorzystywać nabyte kompetencje komunikacyjne i interpersonalne do efektywnej współpracy z rodzicami,
 • Skuteczne rozwiązywać sytuacje konfliktowe wśród uczniów, rodziców i innych pracowników,
 • Określać przyczyny zachowań agresywnych u uczniów z niepełnosprawnościami i zapobiegać im,
 • Skutecznie przekazywać swoje potrzeby i oczekiwania, uwzględniając możliwości percepcyjne swoich uczniów,
 • Stosować w swojej pracy poznane nowe metody i techniki pracy z uczniem o SPE.

2. Sieć współpracy i samokształcenia humanistów – koordynator Alicja Sikora.

Spotkanie odbyło się w SPPP „Krakowskim Ośrodku Terapii” 3 czerwca 2016r. W trakcie warsztatu diagnostycznego wyłonione zostały dwa obszary, nad który powinniśmy pracować w sieci:

 • Diagnoza zespołu klasowego i każdego ucznia indywidualnie.                                                   
 • Organizacja pracy zespołowej, komunikacja i informacja zwrotna.

Wyłonione zostały cel główny i cele szczegółowe:

Cel główny: Podniesienie efektywności współpracy zespołowej nauczycieli i uczniów.

Cele szczegółowe:

 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w zespole, zarządzania konfliktem, prowadzenie negocjacji w grupie.
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Motywowanie ucznia do samodzielnego podejmowania zadań, poszukiwania rozwiązań,dopasowywania zadań do uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi / trudności w nauce/ i zachowaniami,
 • Organizacja pracy uczniów w zespołach,
 • Diagnoza zespołu klasowego i każdego ucznia indywidualnie.

 3. Sieć współpracy i samokształcenia  wychowawców klas– koordynator Alicja Sikora

Spotkanie odbyło się w SPPP „Krakowskim Ośrodku Terapii” 2 czerwca 2016r. W trakcie warsztatu diagnostycznego wyłonione zostały dwa obszary, nad który powinniśmy pracować w sieci:           

 • Diagnozowanie sytuacji i procesów wychowawczych w klasie                                                
 • Komunikacja interpersonalna w pracy wychowawcy klasowego

Wyłonione zostały cele główne i cele szczegółowe.

Cele główne:  

 • Kreatywny wychowawca-kreatywny uczeń. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności nauczycieli, przygotowanie ich do wszechstronnego wspomagania rozwoju uczniów, zwiększenie ich kompetencji w obszarze pracy wychowawczej.
 • Podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Cele szczegółowe:

 • Efektywna współpraca z rodzicami uczniów na różnych etapach edukacyjnych,
 • Jak być kreatywnym nauczycielem-wychowacą?. Wykorzystanie metod aktywności kreatywnej.
 • Komunikacja interpersonalna w pracy wychowawczej, informacja zwrotna,
 • Diagnozowanie sytuacji i procesów wychowawczych w klasie.Podstawowe regulacje prawne. Określenie kierunku oddziaływań wychowawczych w przypadku zachowań niepożądanych,
 • Podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.

Jako uzupełnienie pracy w Realu nauczyciele będą pracować na platformie Ośrodka Rozwoju Edukacji WWW.doskonaleniewsieci.pl Od 2013r. platforma była wykorzystywana, jako narzędzie wspierające pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Sieci prowadzone w ramach projektu mogą kontynuować działalność po jego zakończeniu, co niniejszym czynimy.

Wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom , tym którzy „sieciują” drugi a nawet trzeci rok, jak i tym którzy  przygodę z siecią dopiero zaczynają,  serdecznie dziękujemy za udział w bardzo dobrych , rzeczowych spotkaniach, które przebiegły w serdecznej i optymistycznej atmosferze. Życzymy, aby nasza wspólna praca w sieci była czasem dobrze i efektywnie wykorzystanym.

Koordynator ds wspomagania Izabela Kaznowska
Koordynatorzy sieci  Alicja Sikora i Małgorzata Gadomska
Dyrektor SPPP Krakowskiego Ośrodka Terapii Barbara Woszczyna