Polecamy publikacje ORE:
Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia
Rozmowy o profilaktyce i wychowaniu. Sieci współpracy i samokształcenia