Kontakt w zakresie wspomagania rozwoju szkół w SPPR „KOT”

Izabela Kaznowska – koordynator wspomagania rozwoju szkół  tel. 695234423 e-mail: i.kaznowska@poczta.fm

Alicja Sikora – koordynator sieci współpracy i samokształcenia humanistycznej i wychowawców klas e-mail: saj@autograf.pl

Agnieszka Larysz – Ligęza – koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkola e-mail: przedszkolnasiec@gmail.com

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”Krakowski Ośrodek Terapii„, Kraków ul. Helclów 23a tel. 012 422 18 58 e-mail: kot.krakow@poczta.onet.pl

Małgorzata Gadomska – koordynator sieci współpracy i samokształcenia  nauczycieli szkolnictwa specjalnego i integracyjnego / w r. szk. 2016/2017/  e-mail: m.gadomska@op.pl