Efekty pracy sieci wspólpracy i samokształcenia.

1. Sieci współpracy i samokształcenia stanowiły część Projektu „Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, któregorealizatorem w imieniu Gminy Miejskiej Kraków był Krakowski Ośrodek Terapii.
Projekt ten był skierowany wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Celem głównym Projektu było podniesienie, jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Krakowie poprzez przygotowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego powiatowego programu wspomagania szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15.
W drugim roku pracy sieć realizujaca temat  „Współdziałanie zespołowe nauczycieli i podnoszenie efektywności procesu edukacyjnego w szkole”, przeprowadziła działania, mające na celu zbadanie efektywnego wykorzystania czasu na lekcji.   Pomysłodawcą takiego badania jest Kazimiera Podczaszy. Pani Podczaszy w wywiadzie, który przeprowadziła Pani dr Danuta Elsner, mówiła, że z profilu szkoły wyniknęło, iż uczniowie mają za dużo zadań zadawanych do domu, a czas na lekcji nie jest właściwie wykorzystany. Ten sam problem zgłosiły jeszcze trzy szkoły, które uznały, że gospodarowanie czasem u nich też jest obszarem wymagającym usprawnień.
W szkołach tych najpierw zostały opracowane narzędzia do diagnozy wykorzystania czasu na lekcji a nastypnie przeprowadzono badania wśród nauczycieli i uczniów. Jak mówi Pani Podczaszy badania wskazały, co przeszkadza, a co pomaga w prawidłowym wykorzystaniu czasu pracy na lekcji, a także, że zdaniem nauczycieli i uczniów efektywnie wykorzystuje się od 23 do 34 minut.
Posługując się tym samymi narzędziami nauczyciele naszej sieci przeprowadzili badania wśród uczniów i nauczycieli z różnych etapów edukacyjnych. Jednak nasze badania poszły jeszcze dalej.

W badaniu wzięło udział 76 nauczycieli i 452 uczniów z II, III i IV etapu edukacyjnego.

Temat badania: Zbadanie efektywnego wykorzystania czasu na lekcji.

Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie odpowiadali na dwa pytania:

  1. Co wpływa na efektywne wykorzystanie czasu na lekcji?
  2. Co powoduje zakłócanie czasu na lekcji?

Wyniki z przeprowadzonego badania są bardzo interesujące i warte nie tylko przeanalizowania ale i zastosowania. Cały raport TUTAJ

2. Artykuł opublikowany na stronach ORE w Październiku 2015r pt „SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA „Współdziałanie zespołowe nauczycieli i podnoszenie efektywności procesu edukacyjnego w szkole” autor – Alicja Sikora Koordynator sieci.TUTAJ

3. Artykuł w Głosie Nauczycielskim z dn.22 kwietnia 2015r/nr 17 pt „Nauczyciele pracują w sieci”-  TUTAJ

4. Artykuł w miesięczniku Dyrektor Szkoły z  sierpnia 2015r /nr 8/15/ pt „Sieć wspólpracy i samokształcenia”– autor Alicja Sikora TUTAJ

5. Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych przez nauczycieli w pracy sieci współpracy i samokształcenia „Współdziałanie zespołowe nauczycieli i podnoszenie efektywności procesu edukacyjnego w szkole” w r. szk. 2014/2015 TUTAJ

6. Dobre praktyki, jako efekt współpracy w sieci w r. szk. 2016/17 TUTAJ

7. Artykuł w mięsieczniku Dyrektor Szkoły z czerwca 2017 r /nr 6/2017 – pt „Ocena efektywności doskonalenia nauczycieli” – autor Danuta Elsner i Alicja Sikora