Przy SPP-P Krakowskim Ośrodku Terapii od maja 2016r. pracują trzy sieci współpracy i samokształcenia:

 1.  sieci metodyczne
– Dla nauczycieli humanistów:temat sieci Nauczyciele pracują zespołowo –koordynator Alicja Sikora
– Szkolnictwa specjalnego i integracyjnego – koordynator Małgorzata Gadomska
2.  
sieć problemowa: Nauczycieli wychowawców klas: temat sieci: kreatywny wychowawca, kreatywny uczeń– koordynator Alicja Sikora

1. Wykaz szkół, z których nauczyciele przystąpili do sieci współpracy i samokształceniahumanistów

  Lp.

szkoła / adres szkoły

dyrektor szkoły

1

Gimnazjum nr 4 , Rynek Kleparski 18, Kraków Irena Pawlik

2

Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka 15, Kraków Maria Kuzak

3

Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 15 Szkoła Podstawowa nr 157, Gimnazjum nr 33  Kraków, ul. Rydygiera 20 Danuta Kohut

4

Zespól Szkół Specjalnych nr 2 = Przedszkole nr 8, Szkoła Podstawowa nr 122, Gimnazjum nr 69, LO nr XXXIV  ul. Kopernika 19  Kraków Małgorzata Brzeska

5

Zespół Szkół Ogólnokształcących 18 = Gimnazjum nr 20 LO nr XXVII ul. Senatorska 25 Kraków Kinga Kloryga

6

Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Spasowskiego 7 Kraków Anna Kalafar

7

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53 Przedszkole nr 25, Szkoła Podstawowa nr 51, Gimnazjum nr 82 ul Stawowa 179 Kraków Iwona Jabłonka

8

Liceum Ogólnokształcące nr I , Pl. Na Groblach 9 Kraków Jacek Kaczor

9

Szkoła Podstawowa nr 134 ul. Kłuszyńska 46 Kraków Iwona Nosek

10

Szkoła Podstawowa nr 78,  ul Jaskrowa 5 Kraków Dorota Kadula

11

Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 Kraków Bożena Sadok

12

13.

Szkoła Podstawowa nr 132  ul. Bolesława Śmiałego 6 Kraków

Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112 Kraków

Ewa Nocuń

Ewa Tomczyk

2. Wykaz szkól,  z których nauczyciele przystąpili do sieci współpracy i samokształcenia wychowawców klas

Lp.

szkoła/adres szkoły dyrektor szkoły

1

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki  ul. Krzemionki 11 Kraków Elżbieta Szaban

2

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 os. Bohaterów Września 13  Kraków Stanisław Piech

4

Zespół Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31 Kraków Antoni Borgosz

5

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego Kraków, os.Wysokie 6 Marta Łój

6

XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa , ul. Szlak 5 Kraków Joanna Jasion

7

Szkoła Podstawowa nr 95 ul. Wileńska 9 Kraków Elżbieta Poradowska

8

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych ul.Górka Narodowa 116 Kraków Renata Stańczyk

9

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Romana Prawocheńskiego 7 Kraków Mirosław Rutkowski

10

Gimnazjum nr 28 Kraków, ul.Bujaka 15 Kraków Maria Kuzak

11

12

Liceum Ogólnokształcące nr I Kraków Pl. Na Groblach 9

Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Myślenicka 112 Kraków

Jacek Kaczor

Ewa  Tomczy

3. Wykaz szkól,  z których nauczyciele przystąpili do sieci współpracy i samokształcenia kształcenia specjalnego i integracyjnego

lp

szkoła/adres szkoły dyrektor szkoły

1

Samorządowe Przedszkole nr10 ul. Strąkowa 7, Kraków Teresa Sternal

2

Samorządowe Przedszkole nr 14 ul. Młyńska Boczna 4,  Kraków Danuta Piekara

3

Samorządowe Przedszkole Specjalne nr 100 os. Urocze 15, Kraków Iwona Romanek

4

Niepubliczne Przedszkole „Tuptusiowa Kraina”ul. Radzikowskiego 47C, Kraków Magdalena Wilusz

5

Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Stachiewicza 33, Kraków Bożena Sadok

6

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 ul. Stojałowskiego 31, Kraków Maria Baran

7

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 Ul. Zdrowa 6,  Kraków Urszula Guzikowska

8

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 ul. Chmielowskiego 1, Kraków Bożena Ochońska

9

Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kluczborska 3, Kraków Zofia Rostworowska

10

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5 os,Słoneczne 12 Ewa Donhöffner

11

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 ul. Strąkowa 3A,  Kraków Jerzy Kubieniec

12

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 w Krakowie os. Na Stoku 52, Kraków Bożena Cabaj – Miciak

13

Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ul. Ptaszyckiego 9, Kraków Marek Roszczynialski

14

    Zespół Szkół Specjalnych nr 14 os. Sportowe 28, Kraków Anna Kosińska

Jako uzupełnienie pracy w Realu nauczyciele będą pracować na platformie Ośrodka Rozwoju Edukacji WWW.doskonaleniewsieci.pl Od 2013r. platforma była wykorzystywana, jako narzędzie wspierające pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Sieci prowadzone w ramach projektu mogą kontynuować działalność po jego zakończeniu, co niniejszym czynimy.

Osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych w proponowanych obszarach proszone są o indywidualne zgłaszanie się poprzez wypełnienie i przesłanie w wersji elektronicznej zeskanowanego formularza zgłoszenia do sieci (Formularz w załączeniuna adres mailowy kot.krakow@poczta.onet.pl lub adresy mailowe koordynatorów sieci:

Alicja Sikora: e-mail: saj@autograf.pl
Małgorzata Gadomska: e-mail: m.gadomska@op.pl  z dopiskiem „WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ

Wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom , tym którzy „sieciują” drugi a nawet trzeci rok, jak i tym którzy  przygodę z siecią dopiero zaczynają,  serdecznie dziękujemy za udział w bardzo dobrych , rzeczowych spotkaniach, które przebiegły w serdecznej i optymistycznej atmosferze. Życzymy, aby nasza wspólna praca w sieci była czasem dobrze i efektywnie wykorzystanym.

Koordynator wspomagania Izabela Kaznowska
Koordynatorzy sieci  Alicja Sikora i Małgorzata Gadomska
Dyrektor SPPP Krakowskiego Ośrodka Terapii Barbara Woszczyna